Novice

  Podiplomski tečaj 2022

Objavljeno: 8. oktobra 2022

Spoštovani kolegi!

Zahvaljujemo se Vam za vašo pripravljenost na sodelovanje pri bližajočemu se Podiplomskemu tečaju protimikrobnega zdravljenja (Domus medica 10.10.-12.10.2022).

Vljudno prosimo, da natančno preberete program in se pri izvedbi predavanj in delavnic držite časa navedenega na programu.

Prezentacijo prinesite s seboj na USB ključu.

Da bi udeležencem omogočili lažje sledenje predstavitvam, Vas prosimo, da nam prezentacije pošljete najkasneje do nedelje zvečer (9.10.2022). Ob enem Vas prosimo tudi za soglasje, da jih objavimo na spletni strani Sekcije za protimikrobno zdravljenje pri SZD.

V kolikor želite za preverjanje znanja pred in po tečaju vključiti nova vprašanja (imamo že nabor lanskoletnih vprašanj) Vas prosimo, da do petka, 7.10. pošljete za vsako svoje predavanje po eno testno vprašanje (a, b, c…), ne pošiljajte vprašanj, ki zahtevajo esejske odgovore. Možnih je lahko tudi več odgovorov - prosim označite pravilni odgovor.

Stroške parkiranja v parkirni hiši pod Zdravniško zbornico Vam krije organizator, zato je potrebno, da ob odhodu parkirno kartico validirate na recepciji ZZS.

Navodila za dostop do parkirne hiše najdete tukaj.

Lep pozdrav,

Za ogranizacijo dogodka
Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., višja svetnicaLjudje

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

Predsednica sekcije


 mateja.logar@kclj.si

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

Tajnik sekcije


 lea.papst@kclj.si

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Predhodna predsednica sekcije


 bojana.beovic@kclj.si

O sekciji

Sekcija

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu se poglobljeno ukvarja s protimikrobnimi zdravili, z izobraževanjem, razvojem in raziskovanjem. Njeni člani so zdravniki različnih specialnosti, ki jih področje zanima, in so člani Slovenskega zdravniškega društva. K sodelovanju so vabljeni tudi mikrobiologi, farmacevti, veterinarji, medicinske sestre in predstavniki drugi poklicev, ki se pri svojem delu srečujejo s protimikrobnimi zdravili in mikroorganizmi.

Strateški cilji

  1. Podpirati in širiti znanje o protimikrobnih zdravilih in njihov razvoj.
  2. Organizirati strokovna srečanja.
  3. Spodbujati sodelovanje med člani sekcije in raziskovalci, ki se ukvarjajo s sorodnimi bazičnimi in kliničnimi vedami.
  4. Sodelovati z mednarodnimi združenji, ki se ukvarjajo s protimikrobnim zdravljenjem.
  5. Sodelovati pri ustanavljanju delovnih skupin za raziskave ali uporabo protimikrobnih zdravil.

Vizija

Sekcija želi v naslednjih desetih letih izboljšati predpisovanje protimikrobni zdravil in občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna zdravila v Sloveniji na najvišjo raven v Evropi. V svetu želimo povečati svojo prepoznavnost z novimi spoznanji na področju protimikrobnih zdravil in z dobro prakso smotrnega predpisovanja.

Poslanstvo

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu je bila ustanovljena z namenom, da širi in poglablja vedenje o protimikrobnih zdravilih in njihovi smotrni uporabi.