Novice

Svetovni teden zavedanja o protimikrobnih zdravilih

Ob svetovnem tednu zavedanja o protimikrobnih zdravilih (World Antimicrobial Awareness Week - WAAW 2023); 18.- 24. november 2023

V Evropi je 18. november posvečen ozaveščanju o antibiotikih (European antibiotic awarness day - EAAD). Po vsem svetu pa je od letos teden od 18. do 24. novembra namenjen ozaveščanju o protimikrobni odpornosti (pred tem je bil teden posvečen osveščanju o protimikrobnih zdravilih).

Vsako leto v EU/EEA umre več kot 35.000 zaradi okužb, ki so posledica okužb, ki jih povzročajo bakterije, ki so odporne proti antibiotikom. O odpornosti pri bakterijah govorimo, ko le-te niso več občutljive na antibiotike na katere so sicer normalno občutljive. Do tega lahko pride zaradi nastanka spontanih mutacij ali pa pride do prenosa genov za odpornost od drugih bakterij. Znano je, da je več odpornosti v okoljih v katerih uporabljajo več antibiotikov, kot v tistih, kjer uporabljajo manj antibiotikov. V zadnjih desetletjih so postale problematične predvsem okužbe, ki jih povzročajo oporne, po Gramu negativne bakterije. Pri nekaterih vrstah (predvsem psevdomonasi in acinetobaktri) se občasno že srečujemo z bakterijami, ki so odporne proti vsem trenutno dostopnim antibiotikom in tako se vračamo pri takšnih okužbah v čas pred pričetkom uporabe antibiotikov. Breme smrti v EU/EAA zaradi okužb z bakterijami, ki so odporne proti antibiotikom se iz leta v leto veča. Vpliv protimikrobne odpornosti na zdravje je primerljiv skupnemu bremenu okužb z virusom gripe, tuberkulozo in HIV/aids.

Zavedati se moramo, da je možno, da bo s širjenjem odpornih bakterij in s širjenjem nabora antibiotikov proti katerim so bakterije odporne, privedlo do tega, da se bodo zmanjšale možnosti uspešnega zdravljenja tudi v drugih panogah medicine, ki se odvisne od protimikrobnega zdravljenja. Brez ustreznega zdravljenja z antibiotiki se močno zmanjša tudi preživetje bolnikov po presaditvah tako čvrstih organov kot krvotvornih matičnih celic, podobno velja tudi za zdravljenje okužb pri bolnikih z imunskimi pomanjkljivostmi. Hkrati pa se bo povečala pojavnost okužb po kirurških posegih, če ne bomo imeli ustreznih antibiotikov, ki bi jih bolnikom lahko predpisali profilaktično ob kirurškem posegu.

V naslednjih desetih letih, po besedah farmacevtske industrije, ne moremo pričakovati nobenega res novega antibiotika. Tako da se moramo na samo v humani medicini ampak tudi v veterini in tudi v kmetijstvu v sklopu projekta »Eno zdravje« vsi truditi po svojih najboljših močeh, da antibiotike predpisujemo smotrno in jih tako ohranjamo učinkovite ne samo za danes, ampak tudi za naslednja leta in desetletja. Tako kot lani tudi letošnje leto ostaja vodilo svetovnega tedna o osveščanju o protimikrobni odpornosti »Skupaj preprečujmo protimikrobno odpornost« (“Preventing Antimicrobial Resistance Together”).

Sponzorji tedna zavedanja o protimikrobnih zdravilihLjudje

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

doc. dr. Mateja Logar, dr. med.

Predsednica sekcije


 mateja.logar@kclj.si

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

asist. dr. Lea Papst, dr. med.

Tajnik sekcije


 lea.papst@kclj.si

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Predhodna predsednica sekcije


 bojana.beovic@kclj.si

O sekciji

Sekcija

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu se poglobljeno ukvarja s protimikrobnimi zdravili, z izobraževanjem, razvojem in raziskovanjem. Njeni člani so zdravniki različnih specialnosti, ki jih področje zanima, in so člani Slovenskega zdravniškega društva. K sodelovanju so vabljeni tudi mikrobiologi, farmacevti, veterinarji, medicinske sestre in predstavniki drugi poklicev, ki se pri svojem delu srečujejo s protimikrobnimi zdravili in mikroorganizmi.

Strateški cilji

  1. Podpirati in širiti znanje o protimikrobnih zdravilih in njihov razvoj.
  2. Organizirati strokovna srečanja.
  3. Spodbujati sodelovanje med člani sekcije in raziskovalci, ki se ukvarjajo s sorodnimi bazičnimi in kliničnimi vedami.
  4. Sodelovati z mednarodnimi združenji, ki se ukvarjajo s protimikrobnim zdravljenjem.
  5. Sodelovati pri ustanavljanju delovnih skupin za raziskave ali uporabo protimikrobnih zdravil.

Vizija

Sekcija želi v naslednjih desetih letih izboljšati predpisovanje protimikrobni zdravil in občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna zdravila v Sloveniji na najvišjo raven v Evropi. V svetu želimo povečati svojo prepoznavnost z novimi spoznanji na področju protimikrobnih zdravil in z dobro prakso smotrnega predpisovanja.

Poslanstvo

Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu je bila ustanovljena z namenom, da širi in poglablja vedenje o protimikrobnih zdravilih in njihovi smotrni uporabi.